Europass CV
Bodite prepoznavni
ključni viri

Razlogi, zakaj napisati svoj Europass CV:

 • pomagal vam bo pri iskanju zaposlitve ali spremembi zaposlitve
 • pomagal vam bo pri načrtovanju kariere
 • pomagal vam bo pri načrtovanju izobraževanj, ki se jih nameravate udeležiti
 • omogočil vam bo zavedanje, kaj vse znate in česa ste sposobni.
 • če ste zaposleni, je koristno, da ga imate, saj ga lahko podjetje potrebuje ob prijavi na razne razpise (na primer evropske); verjemite, da vam bo veliko lažje pri srcu, če ga boste imeli pripravljenega, ko ga bodo v podjetju od vas zahtevali

Kaj je Europass CV?

Europass CV je je evropsko dogovorjena oblika priprave življenjepisa za sistematično in celovito osebno predstavitev in kot tak omogoča osebno predstavitev v Sloveniji in tujini. To je še dodaten razlog, zakaj bi si vzeli čas in ga pripravili.

Europass CV je »živa stvar«. To pomeni, da ga ne naredite »enkrat za vselej« in pozabite nanj ter ga morda »privlečete iz naftalina«, ko se vam »zgodi » iskanje zaposlitve. Najbolje je, da ga začnete pisati že v srednji šoli, dovolj zgodaj, torej. Takrat sicer vanj verjetno ne boste napisali veliko, bo pa s tem enostavneje začeti. Če ga začnete pisati dovolj zgodaj in se hkrati zavedate, kako vam lahko koristi in vas usmerja, vam Europass CV lahko pomaga pri načrtovanju kariere. Kako? Preprosto. V Europass življenjepisu so določena področja, kamor vpisujete podatke. Na primer podatke o znanju tujih jezikov, informacijsko komunikacijske kompetence in podobno. Če teh znanj in kompetenc še nimate, vam Europass CV da zavedanje, da jih boste nekoč (najverjetneje) potrebovali. Tako lahko načrtujete, katera znanja si boste v prihodnosti pridobili oz. katerih izobraževanj se boste (poleg formalnega izobraževanja) še udeleževali.

Če ste že končali srednjo šolo (ali še kaj več) pa Europass CV-ja še nimate, je pravi čas za začetek zdaj.

Kaj Europass CV vsebuje?

Splošne informacije

Najprej navedemo splošne informacije (kar lahko izpolni za začetek čisto vsak): ime in priimek, naslov ter kontaktne podatke (telefonsko številko in elektronski naslov). Tu lahko dodamo tudi naslov spletne strani z osebno predstavitvijo (če jo imamo), kar je lahko tudi LinkedIn profil. (O LinkedInu bo tekla beseda v enem naslednjih prispevkov.) Dodamo še svojo fotografijo. Kot že rečeno, to za začetek lahko stori vsak.

Osebna izjava

V naslednjem koraku dodamo »osebno izjavo« oz. se na kratko opišemo. Svetujem, da si vzamete čas in premislite, kako se boste »na kratko« opisali. Kdo ste, kaj počnete, v čem ste dobri, kaj je vaša strast in podobno bo tu našlo svoje mesto. Ni potrebno, da izjavo napišete v celoti takoj. Najverjetneje je tudi ne boste, še posebej, če se s pisanjem Europass CV-ja srečujete prvič. Da vam pisanje izjave ne bi vzelo volje do priprave Europass CV-ja, svetujem, da napišete, kar pač trenutno veste oz. se spomnite in se lotite naslednjega koraka.

Delovne izkušnje

To so delovne izkušnje. Če se še izobražujete, jih pač še nimate in pustite prazno. Najverjetneje pa je, da jih imate. To so lahko tudi neplačane izkušnje, kot je na primer delo pri organizaciji različnih taborov, aktivno delo v društvih, ukvarjanje s športnimi aktivnostmi in delo preko študentskega servisa. Začnite z najnovejšimi in nadaljujte kronološko proti preteklim izkušnjam. V tem koraku si pripravite še list papirja in za vsako omenjeno izkušnjo napišite, kaj ste se ob njej naučili. Katera znanja, kompetence ali sposobnosti ste pridobili. Te podatke boste potrebovali v naslednjih korakih izpolnjevanja Europass CV-ja. Zapomnite si, da Europass CV v tej fazi (ko še niste zaposleni) pišete zase in da boste te izkušnje potem, ko boste zaposleni, zlahka zamenjali s »pravimi«, ali pa jih celo uporabili pri svojem delu.

Če ste zaposleni, boste vpisovali svoje delovne izkušnje po enakem vrstnem redu. Tudi za vas velja priporočilo, da si na list za vsako napišete še pridobljena znanja, izkušnje, kompetence in sposobnosti. In tudi vi lahko naredite še dodaten seznam na list papirja, kamor vključite še vse ostalo, kar velja za tiste, ki še niso bili zaposleni.

Podatki o izobrazbi

V naslednjem koraku vpišete dokončano izobrazbo. Tu najverjetneje ne bo težav. Vpisujete pa pa podatke o formalni izobrazbi.

Znanja, spretnosti in kompetence

Sledi del, kamor vpisujete podatke o spretnostih in kompetencah. Na tem mestu vam bodo prav prišli prej omenjeni podatki, ki naj bi jih zapisovali na list papirja. To so:

 • materni jezik
 • znanje tujih jezikov (s pomočjo evropske jezikovne lestvice ocenimo razumevanje branja in poslušanja, govorne sposobnosti v tujem jeziku (govorno sporazumevanje in govorno sporočanje)  in sposobnost pisnega izražanja v tujem jeziku. Temu dodamo še morebitna potrdila (ki jih lahko pridobite na RIC-u, državnem izpitnem centru ali v kateri drugi organizaciji, kot je na primer British Council, če gre za angleščino). Na koncu dodamo še podatke o morebitnih jezikovnih in medkulturnih izkušnjah (če smo na primer bivali ali delali v kaki drugi državi). To naredimo za vsak tuj jezik posebej.
 • komunikacijske spretnosti (tu nam lahko koristijo tudi prostočasne ali prostovoljne aktivnosti, če te spretnosti vključujejo)
 • organizacijske spretnosti in spretnosti vodenja (spet smo lahko pri prostovoljnih aktivnostih, če te spretnosti vključujejo in če še nimamo delovnih izkušenj, pa tudi če delovne izkušnje imamo, pa naše delovno mesto ni takšno, da bi te spretnosti potrebovali).
 • spretnosti, povezane z delom, ki ga opravljamo: Če delovnih izkušenj še nimamo, pustimo prazno. Običajno bi pomislili na to, vendar lahko tu marsikaj napišemo, če se zavedamo, kaj dejansko znamo. To je veliko lažje, če znamo izdelati svoj osebni poslovni model. Povsem enako velja tudi za že zaposlene, ki si tudi lahko pomagate z osebnim poslovnim modelom in izboljšate razumevanje in poznavanje svojih kompetenc.
 • Opišemo še digitalne kompetence, druga znanja in spretnosti ter vpišemo podatke o kategorijah vozil, ki jih lahko upravljamo, če imamo vozniški izpit.

Na koncu lahko dodamo še dodatne informacije, na primer o projektih, v katerih smo sodelovali. Priložimo lahko še skenirana potrdila o opravljenih izobraževanjih v pdf. Formatu in naš Europass CV je pripravljen.

Tako naj bi bilo. Resnica pa je ta, da je pisanje Europass CV-ja proces, za katerega si je smiselno vzeti nekaj več časa, na primer nekaj dni. Sproti si natisnite delovne verzije, jih skrbno preglejte, zabeležite vanje, kar se vam poraja v mislih in »ponavljajte vajo« do verzije, za katero boste menili, da je tista, ki vas najbolje opisuje.

In ne pozabiti shraniti vaš Europass CV v pdf formatu na svoj računalnik. Ko boste želeli karkoli spremeniti, boste preprosto uvozili zadnjo verzijo in jo uredili, kot boste želeli. In ta verzija seveda tudi ne bo »zadnja«, kar boste ugotovili takoj, ko boste pridobili nova znanja in izkušnje ali zamenjali zaposlitev.

Kaj pa, če ste samozaposleni?

Tudi v tem primeru vam Europass CV lahko pomaga pri prepoznavanju vaših znanj in kompetenc in s tem morebitnih novih poslovnih priložnosti.

Svoj Europass življenjepis si lahko pripravite v spletnem urejevalniku.

 

Hvala za branje tega prispevka. Če vam je bil všeč, vas prosim, da ga delite svojim prijateljem, povezavam ali sledilcem na družbenih omrežjih. Morda lahko koristi tudi njim.   

Če želite prejemati obvestila o novih prispevkih, vas vabim, da se prijavite na prejemanje novic. 

Morda vas zanima tudi:

Kaj nam omogoča orodje za oblikovanje osebnih poslovnih modelov?

Prvič slišite, da ste podjetniki?

http://mojposlovnimodel.si/

Show Buttons
Hide Buttons